Robbanasbiztos lampak ex

Az EX jelölés tipikus megnevezés, robbanásvédelem, amelyet a berendezések és védelmi módszerek, illetve azok alkatrészei és mennyiségei kezelnek.

Az Európai Unió területén a biztonság területén tapasztalható bizonyos aránytalanságokkal kapcsolatban véleményt nyilvánítottak az alapvetõ értékek egyesítésérõl a tagállamokban. Az egységes jogok lehetõvé tették, hogy az EU-országok között egyértelmûbb és erõsebb árutovábbítás jöjjön létre. Így az ún Az új megoldásról szóló irányelv, amely kulcsfontosságú megoldást jelentett a tagállamok közötti együttmûködés javítására.Az utolsó zónákban a könyvhez adott potenciálisan robbanásveszélyes környezetek és eszközök esetében meg kell említeni két alapvetõ ATEX-információt (a francia légkörbõl felrobbanható:- az Európai Parlament és az Európai Tanács 94/9 / EU irányelve (1994. március 23-i dátum, amely a robbanásveszélyes környezetben végzett tevékenységekre szánt eszközökre, gépekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok egységesítésének hatálya alá tartozik, \ t- a 99/92 / EK irányelv ATEX137 (1999.12.16., Amely szabályozza a munkavállalók védelmi és biztonsági minimumkövetelményeit olyan helyeken, ahol a robbanásveszélyes légkör jön létre.Minden EX eszközt megfelelõ címkével kell ellátni, és egy sor olyan tesztet kell végrehajtania, amely az adott ponton a gyártási hibák megszüntetésére szolgál. Az Európai Unió 2003-ban elfogadott irányelvei szigorúan meghatározták és tisztázzák az ilyen eszközök munkájának elveit és jelölését.Az Atexrõl itt is jól tájékozódhat.