Az aruk es szolgaltatasok szabad mozgasa

Az Európai Közösség alapvetõ feltevései

A pontos válasz arra a kérdésre, hogy mi a CE tanúsítvány? kapcsolódik az Európai Unió mûködésének alapvetõ feltevéseinek magyarázatához. Kiderült, hogy vállalása alapja három elv: az áruk szabad mozgása, a tudatosság és a pénz. A fenti elvek végrehajtása érdekében az EU-tagállamok úgy döntöttek, hogy megszüntetik a Közösségen belüli kereskedelem minden nehézségét, és egyúttal közös bírósági politikát is létrehoztak a nem uniós partnerek számára. Ennek köszönhetõen a közösségi piacon létrejött egy csere-terület, amely hasonló az egyik országban elérhetõ utolsó területhez. Elnyerte az egységes európai piac vagy a közös piac társaságát.

Közös helyi piac és az áruk beszerzése

Az országok közötti kereskedelem egyik leghosszabb akadálya a termékek állapotára és biztonságára vonatkozó nemzeti követelmények. Egyes országokban különbözõ minták és normák voltak érvényben, amelyek jelentõsen különböztek az egyes országok között. A termelõknek, akik a jövõben kívánják biztosítani munkáit, minden alkalommal meg kell felelniük az egyéni követelményeknek. A kereskedelmi akadályok eltörlésének befejezése után szükség volt e különbségek eltörlésére. Az áruk visszaküldésére vonatkozó szabványokat nem lehetett feloldani. Ezért az optimális megoldás az volt, hogy szabványosítsuk a szabványokat a teljes közösségi osztályon, melynek köszönhetõen a kereskedelemcsere ezeknek az egyéni igényeknek a függvénye.

A kezdeti szakaszban megpróbálták szabályozni az uniós elõírásokat az anyagok és termékek minõsége tekintetében. A hatalmas bonyolultság és az idõigényes folyamatok kíváncsiságából egy ilyen megoldást elhagytak.

A megoldás a technikai harmonizáció kérdésének egyszerûsített kiegészítése lenne. Meghatározták az egyes termékcsoportokra vonatkozó alapvetõ biztonsági követelményeket, amelyeket még a termék vagy termék forgalomba hozatala elõtt kell teljesíteni az európai egyszerû piacon.

Az EU-n kívüli vállalkozóknak, akiknek közösségi piacon, pl. Törökországból kell beszerezniük az anyagokat, meg kell felelniük a termékemnek a minõségre vonatkozó uniós szabványoknak és szabványoknak. Feladataik bizonyítják ezt a tényt.

Harmonizált szabványokat hoztak létre, amelyeknek köszönhetõen a vállalkozók tudják, milyen alapvetõ követelményeket kell teljesíteni. Azonban nem köteles ezeket a részeket megadni. A vállalkozó a jövõben bizonyíthatja, hogy ereje alkalmas a közösségi piacon való futásra.

Ce-tanúsítvány - gyártó nyilatkozata

A Ce jelölés a gyártó nyilatkozatától eltérõ, hogy a termék megfelel az általa mûködtetett információk alapvetõ követelményeinek.Jellemzõje a gyártó nyilatkozatának vagy egy meghatalmazott képviselõjének. Megerõsíti, hogy a termék a termék szabályaiban szereplõ szokásos követelményeknek megfelelõen történt. Ez önmagában vagy néhány különbözõ irányelvben látható.

A közösségi jog elõírja a CE-jelöléssel ellátott termékre vonatkozó megfelelõség vélelmét és a biztonsági minimumkövetelmények végrehajtását.

A CE-tanúsítványt a gyártó vagy a meghatalmazott képviselõ felelõssége alá helyezi a cikkre. Ez azután bizonyítható, hogy a termék megfelel az irányelv alapvetõ követelményeinek. Ennek ellenõrzésére a megfelelõségértékelési eljárást átadják, és egy jó ellenõrzés után megfelelõségi nyilatkozatot adnak ki. A megfelelõségértékelési eljárások gazdagok lehetnek az ismert áruk használatával kapcsolatos kockázatokhoz képest. Minél komolyabb a termék használata, annál nehezebb, annál inkább kell a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselõnek. Az egyes esetekben célszerû még egy tucat közösségi szabvány követelményeinek teljesítése.