3 eves gyermek felnevelese

Az ATEX-irányelv olyan tény, amelynek alapvetõ célja a robbanásveszélyes zónák biztosítása. Ez az irányelv olyan eszközökre és védelmi rendszerekre vonatkozik, amelyek egyszerû vagy alacsony típusú metán- vagy szénporot okozhatnak. Ez az elv fontos például a bányák esetében, ahol nagyon nagy a robbanásveszély.

Ez az anyag meghatározza a szóban forgó eszközök méretének atex követelményeit. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy ezek általános kívánságok, amelyeket más dokumentumok is kidolgozhatnak. Ugyanakkor szem elõtt kell tartani, hogy az egyes rendszerek különleges követelményei nem különböznek az irányelvtõl.A kifogásolt italok esetében szükség van az eszköz vagy védelmi rendszer ellenõrzésére és címkézésére a biztonsági követelményeknek megfelelõ jóváhagyások tekintetében. Ezt az értesítõ testület ellenõrzi, és minden eszközt CE-jelöléssel kell ellátni, amely mindenért felelõs. A CE-jelölés célja a használat biztonsága, az egészségvédelem és a környezetvédelem.Ezen túlmenõen az Ex jelölés - azaz a robbanásvédelem szakosodott jelölése - felszerelését és védelmi módszereit kell biztosítani.A technikai ötletnek megfelelõen mind a metánnal, mind a szénpor robbanással veszélyeztetett területeken mûködõ / elhelyezett eszközöket és védelmi rendszereket kell elvégezni. A munka során a lehetséges károk elemzése alapján készülnek. Ugyanígy létre kell hozni mindkettõt, amikor és amikor az összetevõket szabványosítják.Az eszközöket, védelmi rendszereket, alkatrészeket, részegységeket olyan anyagokból kell létrehozni, amelyeket semmilyen módon nem tudtam hozzájárulni a gyújtáshoz. Ez azt állítja, hogy nem lehetnek gyúlékonyak, és nem lehetnek kémiai reakciók robbanásveszélyes környezetben. Ez azt jelenti, hogy semmilyen mûvelet nem befolyásolhatja hátrányosan a robbanásvédelmet. Egészségesek akarnak lenni a korrózió, a kibocsátás, az elektromos áram, a mechanikai szilárdság és a hõmérsékleti hatások szempontjából.Az ATEX-irányelv elsõsorban az emberi élet és az egészség értékére irányul.